Χρήσιμα Τηλέφωνα και Διευθύνσεις

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
Διεύθυνση:
Ταχ. Κωδ.:
Τηλ.:
265336008
fax:
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Διεύθυνση:
Ταχ. Κωδ.:
Τηλ.:
2653360014
fax:
Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση:
Ταχ. Κωδ.:
Τηλ.:
2653360035 2653360015
fax:
Γραφείο Δημάρχου
Διεύθυνση:
Ταχ. Κωδ.:
Τηλ.:
2653360026 2653360030
fax:
Δημαρχείο
Διεύθυνση:
Λ.Ελευθερίας και Ευκλείδη Ελεούσα Ιωαννίνων
Ταχ. Κωδ.:
45445
Τηλ.:
2653360000 | 2651061308 | 2651085165
fax:
26510 62794 (Κεντρικό) | 26510 62330 (Δημοτολογίου)
Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
Διεύθυνση:
Λ.Ελευθερίας και Ευκλείδη Ελεούσα Ιωαννίνων
Ταχ. Κωδ.:
45445
Τηλ.:
26533 60000 | 26510 61308
fax:
26510 62794