ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ

         Γεωγραφικά η Κάτω Βερενίκη βρίσκεται στην Ήπειρο στον τέως Νομό Ιωαννίνων. Αυτοδιοικητικά και σύμφωνα με τις αλλαγές που επέφερε το Πρόγραμμα Καλλικράτης (Νόμος 3852/2010), η Κάτω Βερενίκη βρίσκεται στον Δήμο Ζίτσας .

Εγγραφή στο RSS - Κάτω Βερενίκη