ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

H κοινότητα "Ανάργυροι" αναγνωρίστηκε αρχικά με την ονομασία "Βράβορη", αποτελούμενη από τους συνοικισμούς "Βράβορη" και "Τσέργιαννη". Έδρα της υπήρξε ο συνοικισμός "Βράβορη". Ο συνοικισμός και η κοινότητα μετονομάστηκαν σε "Ανάργυροι"

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

       Ξαναγυρνώντας στον κεντρικό δρόμο και συνεχίζοντας προς το Γραμμένο συναντάμε μια άλλη διασταύρωση που μας οδηγεί δεξιά στο χωριό Ανάργυροι.

Subscribe to RSS - Τ.Κ. Αναργύρων