ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΤΕΡΗΣ

         Γεωγραφικά η Φτέρη βρίσκεται στην Ήπειρο . Αυτόδιοικητικά και σύμφωνα με τις αλλαγές που επέφερε το Πρόγραμμα Καλλικράτης (Νόμος 3852/2010), η Φτέρη βρίσκεται στον Δήμο Ζίτσας .

Εγγραφή στο RSS - Φτέρη